Avís legal

El lloc web i el domini serveisveterinaris.cat corresponen a Clínica i Gestió Veterinària, S.L. (en endavant Clínica i Gestió Veterinària) amb CIF B17833880 i domicili al Passeig Catalunya, 10 de Torroella de Montgrí (CP 17257), tel. 972 76 10 48, adreça electrònica serveisveterinaris24h @ gmail.com, inscrita al Registre Mercantil de ..............., volum .......... .

Clínica i Gestió Veterinària col·labora amb les següents empreses:

 - Serveis Veterinaris, C.B., amb CIF E1700678, amb domicili al Carrer Jaume II, 12 de La Bisbal d’Empordà (CP 17100) i tel. 972 64 08 73.

- Girona Veterinaris, S.L., amb CIF B17099482, amb domicili al Carrer Jaume II, 12 de La Bisbal d’Empordà (CP 17100) i tel. 972 64 08 73.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Clínica i Gestió Veterinària o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Clínica i Gestió Veterinària presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Clínica i Gestió Veterinària autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Clínica i Gestió Veterinària es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://www.serveisveterinaris.cat/ca/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Clínica i Gestió Veterinària actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Clínica i Gestió Veterinària manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Clínica i Gestió Veterinària fins a la contractació expressa d’una comanda.

Clínica i Gestió Veterinària es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Clínica i Gestió Veterinària serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.